Ďakujem

Ďakujem vám za váš záujem o návrh záhrady vašich snov.

Najprv si prezriem informácie a materiály, ktoré ste mi poslali (fotografie, snímky obrazovky, náčrty a iné súbory). Ak mi niečo nebude jasné alebo budem potrebovať viac informácií, požiadam vás o ich doplnenie.

Predtým, ako začnem pracovať na návrhu vašej záhrady, požiadam vás o zaslanie zálohy vo výške 50 % z celkovej sumy na môj účet PayPal.